Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, bir kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesiyle sonradan pişman olması anlamına gelmektedir. Hukuki açıdan , suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği olumsuzlukları gideren ve ceza adaletine olumlu davranışlarıyla katkı sağlayan kişiye uygulanan bir ceza hukuku şeklidir. Hukuk sistemimizde etkin pişmanlık hususunun devreye girdiği pek çok farklı olay ve süreç bulunmaktadır.

Etkin Pişmanlık TCK

Türk Ceza Kanunu’nda farklı nedenlerle uygulanabilen bir kurum olan ceza indirimi, etkin pişmanlık yasası olarak da bilinmektedir. Yasadan kastedilen şey çoğunlukla bazı suçlardan sonra ceza indirimini düzenleyen TCK hükümleridir.

Etkin Pişmanlık Nedir?

Etkin pişmanlık bir kişinin işlediği bir suçtan dolayı, kendi özgür iradesiyle bu suçtan pişmanlık duyması sonucu ceza adaletinin tecil etmesine olumlu davranışta bulunmasıdır.  Yasanın hukuki sistemimizde devreye alındığı pek çok yöntem bulunmaktadır. Cinsel istismarda etkin pişmanlık başta olmak üzere pek çok suç teşkil eden eylemde, faillerin bu yasadan yararlanarak ceza indirimi almaları ya da hiç ceza almamaları mümkün olabilmektedir.

Yargıtay Kararları

Hukuk sistemimizde birinci derece mahkemeleri tarafından görülen davalarda, dolandırıcılık suçu etkin pişmanlık ve benzeri konularda açılan davaların sonuçları, hukuki açıdan bazı ihtilafları doğurabilmektedir. Yerel mahkemenin kararını Yüksek Mahkeme’ye taşıyan kişilerle ilgili olarak çok sayıda görülen davanın Yargıtay kararları da sabittir. Bu kararlar bağlayıcı hükmüne sahip olduğu için önemlidir.

Fetö Etkin Pişmanlık

Son yıllarda Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı bulunan kişiler de etkin pişmanlık hususundan yararlanarak, ceza adaletinin olumlu şekilde kurulmasında etki sağlamaktadır. Kişinin bilmeden terör örgütüne yardım ve yataklık yapması sonrası pişmanlık yasası kapsamında işlediği suçun niteliğine göre ceza indirimiyle karşılaşması mümkündür. Çünkü kişinin etkin pişmanlık göstermesi durumunda ceza almaması da söz konusu olabilmektedir.

TCK 188/3 Etkin Pişmanlık

Türk Ceza Kanunu’nda etkin pişmanlık, bütün suçlarda uygulanabilecek genel bir hüküm olarak değil, özel suç tipleri bakımından icra edilen istisnai bir kurum olarak düzenlenmiştir. TCK’daki düzenlemelerin bir kısmında pişmanlık sebebiyle failin cezasının bütünüyle ortadan kaldırılması uygun görülmüşken, bazı kısmında ise sadece belirli oranda indirilmesi kabul edilmiştir.

Uyuşturucu Madde Ticareti

Uyuşturucu madde suçunun ortaya çıkmasına ve suçları işleyenlerin yakalanmasına gönüllü olarak yardım eden kişiler hakkında yardımın niteliğine göre ¼ ile ½ oranında ceza indirimi uygulanır.

Terör Suçlarında Etkin Pişmanlık

Örgütlü suçlarda etkin pişmanlık, hakkında suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticilere ceza verilmez. Suç işlenmesi durumunda gönüllü olarak örgütten ayrılan kişilere ceza uygulanmaz.

Nitelikli Dolandırıcılık 

Dolandırıcılık suçu etkin pişmanlık, suçun getirdiği zararların giderilmesiyle gündeme gelmektedir. Etkin pişmanlık durumu gösteren fail, mahkemede dava açılmadan önce mağdurun zararını giderirse, suça ilişkin cezada 2/3 oranına kadar ceza indirimi yapılır. Dolandırıcılık suçları hakkında detaylı bilgi verdiğimiz , https://bediryeniay.av.tr/dolandiricilik-sucu/ yazımıza da göz atabilirsiniz.

Hırsızlık 

Hırsızlık suçu gasp suçundan daha hafiftir. Hırsızlık suçunda doğrudan mal varlığı hedef alındığı için zararın giderilmesi halinde faile ceza indirimi uygulanmaktadır. Fail, mahkemede dava açılmadan önce, mağdurun uğradığı zararı tazmin ederse, suça ilişkin cezada 2/3 oranına kadar ceza indirimi yapılır. Mahkemede dava açıldıktan sonra ancak hüküm verilmeden önce zararın tazmini gerçekleşirse faile ½ oranında ceza indirimi uygulanmaktadır.

Uyuşturucu Ticareti 

Uyuşturucu ticaretinde etkin pişmanlık gösteren kişi, suç ortaklarını ve uyuşturucu maddelerin saklandığı yeri veya imal edildiği yeri yetkili mercilere bildirirse, suç ortakları veya uyuşturucu madde yakalandığı takdirde hakkında cezaya hükmolunmaz.

Resmi Belgede Sahtecilik Etkin Pişmanlık

Yasa dışı bahis etkin pişmanlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarında da pişmanlık unsuru kurulabilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda her suç adına pişmanlık hükümleri uygulanmamaktadır, bazı suçlarda uygulanmaktadır. Kanunda resmi belgede sahtecilik suçuna dair pişmanlık hükmü bulunmamaktadır. Bu nedenle suçu işleyen kişiye verilecek cezada pişmanlık indirimi yapılmayacaktır.

Göçmen Kaçakçılığı Etkin Pişmanlık

Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan yabancıyı ülkeye sokan ya da yabancıların kaçak şekilde yurt dışına çıkmasına imkan tanıyan kişilere, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası verilir.

İlginizi Çekebilir: https://bediryeniay.av.tr/cezanin-ertelenmesi/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × 1 =