Ağır ceza davası, ağır ceza mahkemelerinde görülen bir ceza davası türüdür. Ceza hukuku kapsamında işleyen ağır ceza davaları, ağır ceza avukatı tarafından ele alınmakta ve bünyesinde ağır ceza suçlarını işlemektedir. Tutuklu ya da tutuksuz olarak görülebilecek ağır ceza davaları, ağır ceza mahkemesinde görüldüğü için mahkemelerin ağır ceza davalarındaki rolü çok önemlidir. Avukat Bedir Yeniay, pek çok farklı türde ağır ceza davasını ele alabilmekte ve bu davaları en adil, en sağlıklı çözüme kavuşturabilmek adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Ağır Ceza Davasının Görüldüğü Ağır Ceza Mahkemeleri

Adli yargı ilk derece mahkemesi olan ağır ceza mahkemesi, Adalet Bakanlığı tarafından kurulur. Ağır ceza mahkemesi kurulurken her il merkezi ile bölgenin coğrafi konumu ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurulur, buna göre ilçelerdeki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görüşü alınarak lokasyon ve sayıları belirlenir. Ağır ceza mahkemeleri, yer aldıkları il ve ilçenin adı ile anılmaktadır. Heyet halinde çalışan ağır ceza mahkemeleri, yeterli sayıda üyeden ve bir adet başkandan meydana gelir. Bir ağır ceza mahkemesinin herhangi bir mesai gününde toplanabilmesi için bir başkanın ve en az iki üyenin bulunması şartı aranır. Tutuklu ağır ceza davası ve tutuksuz ağır ceza davası başta olmak üzere tüm ağır ceza davaları bu ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir.

Ağır ceza mahkemeleri, yapıları gereği tüm kararları müzakere yolu ile vermek durumundadır. Karara katkıda bulunan üye hakimler, müzakerede kendi görüşlerini söylemekle yükümlüdür. Bu görüşlerin ardından ağır ceza mahkemesi başkanı, müzakereyi yönetir, oyları birleştirir ve nihai kararı açıklar.

Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevleri Nelerdir?

Ağır ceza mahkemesi, birinci dereceden ceza yargılanmasında kanunda belirtilen ceza miktarı bakımından en ağır olan suçlara bakan mahkeme birimi olarak bilinmektedir. Ağır ceza mahkemelerinin kapsamlı görevleri ile 5235 sayılı kanunun 12. maddesinde düzenlenmiş ve açıklanmıştır. İşlenen bir suçun ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını gerektiren bir durum olup olmadığını tespit edebilmek adına 5234 sayılı kanunun 12. maddesine başvurulur ve suç vasfı ile ceza miktarı yönünden gerekli kriterlerin yerine getirilip getirilmediği araştırılır. Eğer suç, ağır ceza davaları kapsamında ağır ceza mahkemesinin bakabileceği türden bir suç değilse, asliye hukuk mahkemesine devredilir. Bununla birlikte söz konusu sanık 18 yaşından küçük ise ağır ceza hakimi, davanın çocuk ağır ceza mahkemesinde görülmesine dair karar verir. Aynı zamanda bir suç sebebi ile savcılık soruşturması aşamasında mahkeme tarafından verilmesi gereken kararların tamamı, Sulh Ceza Hakimliği tarafınca verilmektedir.

Ağır ceza mahkemelerinin temel görevi, ceza hukukunun kovuşturma aşamasında kişinin özgürlüğünü ilgilendiren tüm konularda karar alma yetkisini kullanmaktan ibarettir. Buna ek olarak ağır ceza mahkemesinin soruşturma esnasındaki temel görevleri aşağıdaki gibidir:

 • İletişim kanallarının dinlenmesi, kayıt edilmesi ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi (Bu yöntemlere oy birliği ile alınan ağır ceza mahkemesi kararları sayesinde başvurulabilir.)
 • Dava süreci boyunca bir soruşturma ile ilgili gizli soruşturmacı görevlendirilmesi (Yine oy birliği şartı aranır.)
 • Sanık ya da şüphelinin teknik araçlarla izlenmesi (Oy birliği aranır.)
 • Hak, alacak ve taşınmazların söz konusu olduğu ağır ceza mahkemesi suçlarında söz konusu hak, alacak ve taşınmazlara el koyulması (Oy birliği aranır.)
 • Cumhuriyet savcılıkları arasındaki yetki anlaşmazlıkların ele alınması ve çözüme kavuşturulması için aksiyon alınması (Oy birliği aranmaz.)

Ağır Ceza Suçları Nelerdir?

Ağır ceza mahkemesinin bu kapsamda bakmakla yükümlü olduğu dava türlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kasten adam öldürme suçu
 • Taksirle ölüme neden olma
 • Neticesi sebebi ile ağırlaşmış yaralama suçu
 • Yağma & gasp suçu
 • Zimmet suçu
 • Rüşvet suçu
 • İrtikap suçu
 • Hileli iflas suçu
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu
 • Resmi belgede sahtecilik suçu

Ağır ceza mahkemeleri, özel kanunlar açık bir şekilde ayrı bir suça daha bakma görevi belirtmediği sürece, yukarıda sayılan suçlara bakmakla görevlidir. Bununla birlikte 5237 sayılı TCK’da yer alan 318, 319, 324, 325 ve 332’inci maddeler kapsamındaki suçlar ise ağır ceza mahkemesinin görevi dahilinde olan suçlar değildir. Bu bölümlerde yer alan belli başlı suçlara dair davalara bakma yetkisi ise yine ağır ceza mahkemelerine verilmiştir. O suçları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar
 • Devlet casusluğu
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu

Tüm bunlarla birlikte ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren tüm suçlar da yine ağır ceza mahkemesinin yetki alanına girmektedir. Bu noktada belirmekte fayda vardır ki mahkemenin görevlerinin belirlenmesine rol oynayan en önemli kriter, hafifletici ya da ağırlaştırıcı nedenleri gözetmeden kanunda yer alan suçların cezasının üst sınırının göz önünde bulundurulması gerektiğidir. Kısaca ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar sorusunun cevaplarını da bu şekilde özetlemek mümkündür.

Ağır Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ağır ceza davaları ile ilgili en çok merak edilen soruların başında ağır ceza mahkemesi kaç yıl sürer sorusu gelmektedir. Ağır ceza davalarının süresi, davada yargılanan sanıkların sayısına, dava konusu ile ilişkili delillerin toplanmasına, tutuklu sanıkların bulunmasına ve benzeri pek çok faktöre göre değişkenlik gösterebilmektedir, bu yüzden de ağır ceza mahkemesi süresi ile ilgili net bir süre aralığı vermek mümkün değildir. İlk duruşma ile diğer duruşmalar arasındaki süre, tüm bu faktörlere göre uzayıp kısalabilir. Türkiye’nin en iyi ağır ceza avukatları ile çalışan müvekkiller bile bu süre üzerinde pek fazla söz sahibi olamamaktadır.

Ağır ceza davalarının ne kadar sürdüğünü etkileyen bir diğer önemli unsur da dava öncesinde soruşturma aşamasında ifadesi alınan ya da alınamayan tanıkların, kovuşturma süreci geldiğinde dinlemesidir. Ağır ceza davaları, yalnızca yere mahkeme süreci ile değerlendirilmemelidir; ne de olsa ağır ceza davalarının Yargıtay süreçleri de bu aşamaları uzatabilmektedir. Ortalama olarak bir süre vermek gerekirse ağır ceza davalarında dava süresi en az 1 yıldan başlar ve 3 yıla kadar sürebilmektedir. Tekrar belirtmekte fayda vardır ki bu süreler yargılamanın işleyiş hızına ve dava sürecini etkileyen diğer faktörlere göre farklılık gösterebilir.

Ağır Ceza Mahkemelerinin Kararlarına İtiraz Etmek

Ağır ceza davalarında itiraz, birinci dereceden olan mahkemenin verdiği kararın, aynı derecedeki bir başka mahkeme tarafından değerlendirilmesini öngören bir süreçtir. Başka bir deyişle ağır ceza mahkemesinin davayı henüz neticelendirmeden verdiği ara kararına itiraz etmek mümkündür. Örneğin tutuklu yargılanma, tutukluluğun devamı, yakalama ya da el koyma gibi kararlara itiraz edilebilir. Tutuklanmaya itiraz dilekçesi başta olmak üzere bu tip durumlarda başvurulan dilekçe ve evrakları ise ağır ceza avukatları hazırlayabilmektedir.

Ağır ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi başkanı tarafından alınan kararlara itiraz etme süresi kanunlara göre tebliğden sonra 7 gündür. Buna ek olarak ağır ceza mahkemesinin aldığı “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararına ilişkin de itiraz etmek mümkündür.

Ağır Ceza Davaları Hakkında Merak Edilen Sorular

Tutuklu ağır ceza davaları ile tutuksuz ağır ceza davaları arasındaki fark nedir?

Ağır ceza mahkemesi, duruşmanın ve davanın gidişatına göre sanık ya da sanıkların tutuklu ya da tutuksuz yargılanmasına karar verebilir. Ağır cezada tutuklu yargılanma söz konusu olduğunda, kişinin bir sonraki duruşmaya kadar hapiste tutulmasına karar verilmiş olur. Tutuksuz yargılanmada ise böyle bir durum söz konusu değildir; sanığın bu bağlamda özgürlüğü kısıtlanmaz.

Ağır ceza mahkemesi beraat kararı verdiğinde ne olur?

Ağır ceza davasının son duruşmasında ağır ceza hakimi beraat kararı verdiğinde sanık, aklanmış sayılmakta ve söz konusu davadan aklanarak çıkmış kabul edilmektedir. Beraat kararının tarafları tatmin etmemesi durumunda bu karar tartışılabilir, yenilenmesi istenebilir, itiraz edilebilir ya da bir üst mahkemeye taşınabilir.

Temyiz süresi nedir?

Ağır ceza davalarında temyiz süresi, istinaf mahkemesinin bozma kararı haricinde kalan tüm hükümlerinin yeniden araştırılması için her iki tarafa da tanınan bir kanun yoludur. Taraflar bu süre boyunca mahkeme tarafından alınan kararın değiştirilmesini ya da bozulmasını talep edebilmektedir. CMK’da belirtilen temyiz süresi 15 gündür.

Ağır ceza davalarında alınan hapis cezaları paraya çevrilir mi?

Türk Ceza Kanunu’na göre bir suç karşılığında temel olarak iki yaptırım uygulanabilir: Adli para cezası ya da hapis cezası. Bununla birlikte bazı durumlarda hapis cezası, adli para cezasına dönüştürülebilir. Yalnızca kasten işlenen suçlarda 1 yıl ve altında olan hapis cezaları, paraya çevrilebilmektedir.