Asliye ceza davaları, ceza yargılaması sürecinin ana mahkemelerinden biri olan asliye ceza mahkemesinde görünür. Eğer bir dava, diğer ceza mahkemelerinin herhangi birinde görülmeye uygun değilse, asliye ceza mahkemesinde görülmesi uygun görülür. Başka bir deyişle bir asliye ceza davası, diğer mahkemelerin bu alanda görevli olmadığı durumlarda devreye girer.

Avukat Bedir Yeniay ile iletişime geçmek ve asliye ceza davanız ile ilgilenecek bir asliye ceza avukatı ile çalışmak için hemen büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Bununla birlikte dava öncesi ya da dava sırasında asliye ceza mahkemeleri ve davaları ile ilgili bilgilere bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

Asliye ceza davanız öncesi bazı temel hususlara hakim olmanız, sürecin sizin için daha anlaşılır ve daha kolay geçmesini sağlayacaktır. Asliye ceza mahkemesi ne ceza verir, asliye ceza mahkemesi hakiminin kararına itiraz edilebilir mi ya da asliye ceza mahkemesi hangi davalara bakar gibi soruların cevapları yazımızın ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

Asliye Ceza Davalarına Bakan Asliye Ceza Mahkemeleri

Asliye ceza davalarının niteliğini, yapısını ve aşamalarını anlayabilmek için öncelikle asliye ceza davalarının görüldüğü mahkemelere yakından bakmak gerekir. Asliye ceza mahkemesi nedir diye baktığımızda, sadece asliye ceza davalarının görüldüğü bir ceza mahkemesi olduğunu görmemiz mümkündür. Peki hangi durumlarda asliye ceza mahkemesi devreye girer ve hangi ceza davalarına bakmakla yükümlüdür? Bunu anlamak için genel anlamda ceza yargılamalarına değinmek gerekir.

Ceza yargılamaları, pek çok farklı ceza mahkemesinde görülebilmektedir. Bunların arasında ağır ceza mahkemeleri (Ağır Ceza Davası yazısına link verilebilir), çocuk mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri, fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri ve elbette konumuz olan asliye ceza mahkemeleri yer almaktadır. Davanın ve duruşmanın niteliğine göre ceza davaları, bu ceza mahkemelerinden herhangi birinde görülebilir.

Örneğin söz konusu suçu işleyen kişi 18 yaşının altındaysa davası her halükarda çocuk mahkemesinde ya da çocuk ağır ceza mahkemesinde görülecektir. Aynı şekilde dava konusu telif hakkı gibi fikri bir hak cezası ise, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinde görülmesi uygun olacaktır.

Ceza yargılamalarının yapıldığı esas görevli mahkemeler ise iki adettir: Asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi. Bu iki mahkeme dışında kalan diğer tüm ceza mahkemeleri, özel bir kanun ile kurulmuş olan ve faaliyet gösteren mahkemelerdir. Herhangi bir suç söz konusu olduğunda savcılık soruşturması aşamasında mahkemenin vermesi gereken kararlar ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmektedir.

Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevleri Nelerdir?

Asliye ceza mahkemesi görevi itibariyle her ne kadar pek çok istisna barındırsa da temel olarak alınan görev kriteri şudur: Asliye ceza mahkemesi, 10 yıl ya da daha az hapis cezası istenen davalara ve işlere bakmaktadır. Bununla birlikte 10 yıldan daha fazla hapis cezası istenen davalarda devreye ağır ceza mahkemesi girer ve bu tip davalara bakma görevi ondadır. Asliye ceza mahkemesi neye bakar sorusunun cevabını, kısaca 10 yıldan daha az hapis cezası gerektiren davalar ve suçlar olarak vermek mümkündür.

Asliye ceza mahkemesi görevlerinin belirlenmesinde herhangi bir ağırlaştırıcı y ada hafifletici sebep gözetilmez; kanunda yer alan suçun cezası her ne ise, o üst sınır göz önünde bulundurulur ve ona göre görevlendirme ve yetkilendirme gerçekleştirilir. Bu ifade, 5235 sayılı kanunun 14. maddesinde belirtilmiştir.

Eğer kanunlar, herhangi bir dava ile ilgili özellikle bir mahkemeyi yetkili olarak belirtmiş ve görevli kılmışsa, o davanın yargılamasını bu mahkemenin yapması uygundur. Sulh Ceza Hakimliği, ağır ceza mahkemesi ve diğer özel mahkemelerin görevlerinin dışında kalan tüm davalara asliye ceza mahkemesinin bakması uygun görülmüştür.

Asliye ceza mahkemelerinin kuruluş yerlerine ve yapılarına baktığımız zaman ise her il merkezinde, o bölgenin coğrafi konumları ve iş yoğunlukları göz önünde bulundurularak kurulduklarını söylememiz mümkün olmaktadır.

Bildiğiniz üzere Türkiye’de mahkemelerin kuruluşu, idari birimler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Bununla birlikte gereksinimlere ve yerel şartlara göre de mahkemelerin nasıl ve nerede kurulacağı belirlenebilmektedir. Asliye ceza mahkemeleri, belirlenen kriterlere göre belirli ilçelerde, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun da onayı ile, Adalet Bakanlığınca kurulmaktadır.

Yapı gereği asliye ceza mahkemeleri, tek hakim ile yargılama yaparlar. Buna ek olarak asliye ceza mahkemeleri duruşmalarında çoğu durumda herhangi bir Cumhuriyet savcısı bulunmaz. Bu konu ile ilgili kanunda özel bir düzenleme bulunmaktadır.

Alınan karar ile 31/12/2019 tarihine kadar asliye ceza mahkemelerinde görülen duruşmalarda Cumhuriyet savıcı bulundurulmaz, katılma hususunda da Cumhuriyet savcısından görüş aranmaz. Öte yandan verilen hükümlerle tutuklamaya ya da serbest kalmaya dair kararlara karşılık, Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi için dosya yine de Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmektedir. Bu maddeyi 5320 sayılı Yürürlük Kanunu Geçici 9. madde kapsamında bulmak mümkündür.

Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Suç ve Davalara Bakar?

Asliye ceza mahkemeleri kararları ve yapıları ile ilgili en çok merak edilen soruların başında elbette asliye ceza hangi davalara bakar sorusu gelmektedir. Bu sorunun cevabı, kanun maddesinde söz konusu suça hangi ceza üst sınırının uygun görüldüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Bildiğiniz üzere 10 yıl ve altı hapis cezası istenen suçlar, asliye ceza mahkemesinde görülmektedir. Bu ana çatı altında baktığımız zaman asliye ceza mahkemesinin baktığı suçları ve davaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Vergi kaçakçılığı
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma
 • Kasten adam yaralama
 • Taksirle adam yaralama
 • Cinsel taciz
 • Cinsel saldırı
 • Reşit olmayan ile cinsel ilişki
 • Tehdit
 • Şantaj
 • Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma
 • Hakaret
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Kişinin huzur ve sükunetini bozma
 • Özel hayat gizliliğinin ihlali
 • Mala zarar verme
 • Hırsızlık
 • Güveni kötüye kullanma
 • Kişisel verilerin izinsiz kaydedilmesi
 • Bedelsiz senet kullanma
 • Karşılıksız yararlanma
 • Basit dolandırıcılık suçları
 • Kaybolmuş ya da hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf
 • Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması
 • Suç eşyasının satın alınması ya da kabul edilmesi
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • Gürültüye sebep olma
 • Çevrenin kasten ya da taksirle kirletilmesi
 • İmar kirliliğine sebep olma
 • Bozulmuş gıda ya da ilaçların ticareti
 • Uyuşturucu madde kullanma ve/veya bulundurma
 • Usulsüz ölü gömülmesi
 • Özel belgede sahtecilik
 • Parada sahtecilik
 • Mühür bozma
 • Resmi belgeyi yok etme ya da gizleme
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma
 • Açığa imzanın kötüye kullanımı
 • Halk arasında korku ve panik yaratma amacı ile tehdit
 • Suçu ve suçluyu övme
 • Suç işlemeye tahrik
 • Fuhuş
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik
 • Kanunlara uymamaya tahrik
 • Hayasızca hareket, müstehcenlik
 • Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
 • Kumar oynama için yer ve imkan sağlama
 • Dilencilik
 • Tefecilik
 • Çocuğun kaçırılması ya da alıkoyulması
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
 • Bilişim sistemlerine hukuka aykırı olarak girme
 • İftira
 • Görevi kötüye kullanma
 • Suçu üstlenme, uydurma, kayırma, bildirmeme
 • Yalancı tanıklık
 • Gerçeğe aykırı bilirkişilik ya da tercümanlık yapma
 • Cumhurbaşkanı’na hakaret
 • Halkı askerlikten soğutma
 • Soruşturma ve kovuşturma gizliliğinin ihlali
 • İnfaz kurumuna ya da hapishaneye yasak eşya sokma
 • Askeri yasak bölgelere girme
 • Hükümlünün ya da tutuklama kararı alınan kişinin kaçması, ayaklanması
 • Muhafaza görevinin kötüye kullanımı

Asliye Ceza Davaları ile İlgili Merak Edilen Sorular

Asliye ceza davalarında istinaf süresi nedir?

Asliye ceza davalarında istinaf süresi, kararın öğrenilmesinden sonra 7 gün olarak belirlenmiştir.

Asliye ceza davalarında vekalet verilebilir mi?

Evet, asliye ceza davalarında müvekkillerin avukatlarına vekalet vermeleri mümkündür.

Asliye ceza mahkemesinde karara itiraz edilebilir mi?

Asliye ceza mahkemesine itiraz dilekçesi vermek mümkündür. Asliye ceza davalarında kesin karara itiraz, karar verildikten sonra 7 gün içerisinde yapılmalıdır.

Ceza temyiz süresi ne kadardır?

Asliye ceza davalarında ceza temyiz süresi, istinaf mahkemesi kararının tebliğinden itibaren 15 gündür.

Asliye ceza mahkemesinde şikayetten vazgeçmek mümkün müdür?

Evet, davacı tarafın asliye ceza davalarında şikayetten vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda şüpheliden şikayetçi olan taraf, davadan vazgeçme dilekçesini doğrudan Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği’ne ithaf ve teslim etmelidir.

Asliye ceza davaları karar örneklerini inceleyebileceğiniz, bilirkişi raporlarına tanıklık edebileceğiniz, asliye ceza mahkemelerinde uygulanan genel hususlar ve özel hususlar hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz avukatımız, hukuk büromuzda size en iyi hukuki danışmanlığı verebilmek adına hizmetlerini sürdürmektedir. Asliye ceza davanızda sizlere destek olacak Bedir Yeniay ile iletişime geçebilir, kendisinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.