Kocaeli Ceza Avukatı Bedir Yeniay, stratejik tavsiye sağlama ve yüksek profilli vakalarda birçok başarı ile tanınmaktadır. 

Savunma avukatları olarak bilinen ceza avukatları, bir suçla itham edilen kişileri, kuruluşları ve tüzel kişileri savunmak için çalışırlar. Ceza avukatları, şiddet suçları, uyuşturucu suçları, hırsızlık, zimmete para geçirme ve dolandırıcılığa kadar çok çeşitli ceza davalarında müvekkillerini temsil ederler.

Ceza Avukatı, ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukattır ve özellikle ceza davalarında sanıkları temsil eder. Bir Ceza Avukatı, kendi isteğiyle suç ve ceza davalarını tercih eden bir hukuk uygulayıcısıdır. Devleti temsil eden avukatlar yani Cumhuriyet Savcıları Ceza Kanunlarının uygulanması için gerçekleri ve kanıtları dikkatli ve açık bir şekilde kayda geçirerek Mahkemelere yardımcı olurlar.

Ceza Avukatlığı, ceza usulünce, bir suç iddiası ile ilgili gerçeğin ortaya çıkarılması, suçlunun adil cezalandırılması veya rehabilite edici muamelesine izin verilmesine yardımcı olan resmi bir faaliyettir.

Ceza hukuku istenmeyen eylemleri yasaklar. Bu nedenle, bir suçun ispatı, bir eylemin kanıtını gerektirir. Davranış bilimciler bunu bir eylemin yeniden kullanılması veya suçlu eyleminin gerekliliği olarak nitelendirir. 

Ceza savunma avukatları, yasadışı olarak elde edilen kanıtları bastırarak veya usul ihlallerini gündeme getirerek bir davanın duruşma öncesi prosedürlerle reddedilmesini sağlayabilir.

Ceza yargılaması, özellikle birden çok suçlama ve birden çok sanık söz konusu olduğunda son derece karmaşık olabilir. Bir suç iddiasıyla muhatapsanız yasal bir temsilci yani ceza avukatı size yardımcı olabilir.  Cezai suçlamalarla karşı karşıyaysanız, haklarınızı korumak ve savunmanızı en iyi şekilde yapmak için mümkün olan en kısa sürede bir ceza avukatına başvurmalısınız.

Ceza Avukatının Görev ve Sorumlulukları

Ceza avukatları, mahkemelerde cezai suçlamalarla karşı karşıya olan sanıkları temsil eder. Uygulama alanları arasında kefalet duruşmaları, yargılama, iptal duruşmaları, şartlı tahliye, temyizler ve mahkumiyet sonrası çözüm yolları bulunmaktadır. 

Bir ceza avukatı öncelikle vakayı araştırır ve tanıklarla görüşür. Araştırma içtihadı, tüzükler, suç kanunları ve usul hukukunun tamamına hakimdir. Savunma oluşturur ve vaka stratejisi geliştirir. 

Kocaeli Ceza Avukatı Bedir Yeniay