Ceza soruşturması, ceza hukukunun bir parçası olarak, ceza davalarının soruşturma evresini ifade eden bir bölümdür. Bildiğiniz üzere ceza davalarında süreç, 3 farklı aşamadan oluşmaktadır ve bu aşamaları iddia, savunma ve yargılama olarak ayırmak mümkündür. Ceza davası soruşturma süresi, değişkenlik göstermekle birlikte iddianın öne atılmasından itibaren başlar ve ceza muhakemesi gerçekleşene kadar, kişinin cezasının infaz kararı verilene kadar devam eder. Ceza soruşturmaları süreçleri, her bir ceza davası için en kritik süreçlerin başında gelir, bu yüzden de ceza soruşturması nedir, ceza avukatı soruşturma esnasında nelerden sorumludur ya da ceza soruşturmaları nasıl yapılır gibi sorulara yanıt aramak gerekir.

Ceza Soruşturması Nedir, Nasıl Başlar?

Ceza davalarında ceza soruşturma evresi, üç farklı halde başlayabilmektedir. Bu evreleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Herhangi bir suçun işlendiğinden kendiliğinden, yani resen öğrenilmesi
 2. Suç duyurusunda bulunulması (Suç ihbarı yapılması)
 3. Suç şikayet edilmesi

Bu maddelerin yanı sıra bir de suçüstü olarak bilinen bir suç bildiri hali bulunmaktadır. Suçüstü halini, kendiliğinden yani resen öğrenilmenin özel bir biçimi olarak değerlendirmek mümkündür.

Bunlara ek olarak ceza soruşturma evresinin aşamaları da kendi içerisinde dağılım göstermektedir. Ceza soruşturma evreleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

 1. Suç ve suçun işlendiğine dair bir şüphe oluşması
 2. Kolluğun ya da suçüstü hali nedeni ile üçüncü şahısları olaya dahil olmaları, müdahale etmeleri ve yakalanmaları
 3. Yakalama ve gözaltına alma süreçleri
 4. İfade ve sorgu aşaması
 5. Olay yeri inceleme yapılması, arama ve gerektiğinde el koyma
 6. Kanıtların toplanması ve saklanması
 7. Gözaltı süresinin gerek duyulduğu yerde uzatılması kararı
 8. Tutuklama
 9. İddianame hazırlanması
 10. İddianamenin, ceza soruşturmasında yetki sahibi merciler tarafından kabulü veya reddi

Ceza Soruşturmasında Öne Çıkan Kavramlar Nelerdir?

Ceza soruşturması evrelerine değindikten sonra herhangi bir ceza soruşturması aşamasında hem müvekkillerin hem ceza avukatlarının hakim olması gereken bazı kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramları şu şekilde sıralamak ve açıklamak mümkündür:

 • Basın ve Yayın Yolu: Her çeşit yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracı ile yapılan ifadeler
 • Beden Parçası: Bir bedenin tamamlayıcı unsurları olan baş, kol, el, gövde bacak, ayak vb. uzuvlar ve organlar
 • Bedenin Tıbbi Muayenesi: Hekimler tarafından tıbbi yöntemler başvurularak yapılan değerlendirme
 • Cerrahi Müdahale: Yine hekimler tarafından tıbbi aletler kullanılarak gerçekleştirilen tanı ya da tedaviler
 • Dış Beden Muayenesi: Vücudun dış yüzeyinde ve kulak, burun, ağız bölgelerinde hem göz, hem el kullanılarak yapılan tıbbi inceleme
 • İç Beden Muayenesi: Kafa, göğüs ve karın boşluğu ile cilt altı dokularının incelenmesi
 • Disiplin Hapsi: Kısmi bir düzeni korumak amacıyla, yaptırım altına alınan fiil dolayısıyla verilen hapis. Disiplin hapsi, seçenek yaptırımlarına çevrilemez, bu hapse ön ödeme uygulanamaz, tekerrüre esas tutulamaz ve şartlı salıverilme hükümleri uygulanamaz.
 • Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal: Hemen işlem yapılmadığı durumlarda suçun iz, eser ve kanıtların kaybolması, şüphelinin kimliğinin tespit edilememesi ya da şüphelinin kaçması ihtimali
 • Gözaltı Birimi: Yakalanan şüphelinin, hakkındaki işlemlerin tamamlanarak adli kurumlara sevk edilmesine veya tamamen serbest kalmasına kadar geçen sürede onu gözaltında tutmakla yükümlü yetkili kolluk kuvveti
 • Gözaltı ve Nezarethane Sorumlusu: Gözaltında tutulan kişilere haklarının okunmasını, tüm gerekli kayıtlarının tutulmasını, ceza soruşturması raporunun hazırlanmasını ve kanunlara uygun olarak davranmasını sağlamak amacı ile görevlendirilen birim ve personel
 • İfade Alma: Şüphelinin yetkili merciler tarafından soruşturma konusu ile ilgili dinlenmesi
 • Koruma Altına Alma: Herhangi bir tehlikenin oluşmasını önlemek ya da genel olarak güvenliği sağlamak amacı ile söz konusu eşyanın el konulana kadar geçici olarak alıkonulması
 • Kovuşturma: İddianamenin kabulü ile başlayan ve hükmün kesinleşmesine kadar geçen aşama
 • Muhafaza Altına Alma: Kanunun yetki verdiği durumlarda yetkili merci önüne çıkarılması gereken kişi ya da kişilerin kurumlarca teslim alınana kadar zorunlu olduğu ölçüde özgürlüklerinin kısıtlanması ve alıkonulmaları
 • Örnek: Bir suça ilişkin kanıt elde etmek amacıyla inceleme yapmak üzere ilgili mercilerden alınan materyallerin tamamı
 • Sanık: Kovuşturma aşamasının başlamasından itibaren hüküm kesinleşene kadar suç şüphesi taşıyan kişi
 • Sorgu: Sanığın hakim veya mahkeme tarafından soruşturma konusu suç ile ilgili dinlenmesi
 • Soruşturma: Kanunen yetkili mercilere suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianame kabulüne kadar geçen evre
 • Suç Eşyası: İspat aracı olarak faydası olan, suçta kullanılan ya da suçun işlenmesinde tahsis edilen, üretimi, bulundurulması, taşınması, kullanılması ve alımı – satımı suç teşkil eden eşya
 • Suçüstü Hali: İşlenmekte olan suçu, henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği sucu az önce işlediğini gösteren eşya veya deliller ile birlikte yakalanması

Ceza Soruşturmasında Suçun Öğrenilmesi ve Suç Duyurusu Yapılması

Ceza soruşturmalarında Cumhuriyet savcısının görevi, suçu öğrendiği andan itibaren başlamış olur. Cumhuriyet savcıları, ihbar veya başka bir şekilde bir suçun işlendiği izlenimi veren bir hali öğrenir öğrenmez, kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturmaya başlar.

Ceza soruşturmasında önem teşkil eden bir diğer durum da suç duyurusudur. Suçtan zarar görenlerin ve suçu herhangi bir şekilde öğrenmiş kişilerin suçları, kamu görevlileri tarafından duyurulabilir. Kanunen kamu görevlileri dışındaki kişiler için bu yasal bir yükümlülük değildir ve herhangi bir yasal sonuç teşkil etmez. Memur ceza soruşturması başlamadan önce suçu duyurabilmektedir. Savunma dilekçesi, ceza soruşturması fezleke örneği ve benzeri belgelerin hazırlanması da bu aşamada gerçekleştirebilmektedir. Ceza soruşturması usulünü ve tüm aşamalarını daha detaylı biçimde öğrenebilmek için Avukat Bedir Yeniay’ın hukuk bürosu ile temasa geçmeniz mümkündür.

Suç duyuruları, hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilmektedir. Şüpheli kişinin isminin verilmesi zorunlu olmasa da bilinmeyen bir kişi tarafından ihbar edilmesi durumunda ihbar edenin bilinmesi, bilinebilir olması elzemdir. Uygulama esnasında sözlü olarak gerçekleştirilen bildirimler ihbar, yazılı olarak gerçekleştirilen bildirimler ise suç duyurusu olarak adlandırılmaktadır.

Ceza Soruşturması Esnasında Verilen Tutuklama Kararları

Ceza soruşturması kapsamında ve sonrası şüpheli kişi için şu sebeplerden dolayı tutuklama kararı verilebilir:

 • Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması ya da kaçacağına dair şüphe uyandırması
 • Sanığın şüpheli tavırları (Delilleri yok etme, tanık, mağdur ya da başka üçüncü şahıslar üzerinde baskı kurma vs.)
 • Soykırım, insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme, silahla işlenen suçlar, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık, örgüt kurma, kaçakçılık gibi suçların işlendiğine dair sebeplerin varlığı

Tutuklama sebeplerinin bulunması durumlarında şüphelinin tutuklanması yerine, bazı durumlarda adli kontrol altına alınması kararı da çıkabilir. Aynı şekilde kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de adli kontörle ilişkin bu hükümler uygulanabilmektedir:

 • Yurt dışına çıkamama
 • Hakim tarafından belirlenen yerlere ve belirlenen süreler içinde düzenli olarak başvurma
 • Hakimin belirttiği merci ve kişilerin çağrılarına uyma, gerekli kontrol tedbirlerine uygun davranma
 • Sürücü belgesini teslim etme, taşıt kullanamama
 • Belirtilen tedavi ve muayene tedbirlerine tabi tutulma
 • Cumhuriyet savcısının isteği üzerine ödeme miktarı ve süresi belirlenen parayı mağdura iletme
 • Konutunu ya da belirli bir yerleşim bölgesini terk etme
 • Belirlenen yer ya da bölgelere gitmeme

Ceza hukuku kapsamında ceza soruşturmaları hakkında daha detaylı bilgiye Av. Bedir Yeniay ile iletişime geçerek ulaşabilir, ülkenin en iyi ceza avukatlarından biri ile çalışarak söz konusu davanızı en sağlıklı ve adil biçimde sonuca kavuşturabilirsiniz.