İnfaz hukuku, kesinleşen ceza ve güvenlik önlemlerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm esasların yer aldığı bir ceza hukuku alt dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cezaevi idaresi ve infaz hukuku kavramları, genellikle birlikte anılır; zira infaz hukuku yaptırımların yerine getirilmesi konusu ile ilgilendiği için cezaevi yönetimi ve infaz hukuku da birbirinden ayrılmaz kavramlar olarak, paralel bir biçimde ilerlemektedir.

İnfaz hukukunun ne olduğunu anlamak ve infaz kanunu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için öncelikle infaz kavramını yakından incelemek, ardından da infaz hukuku kapsamında tecrübe edinmiş bir ceza avukatı ile iletişime geçmek gerekir. İnfaz hukuku ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını burada bulmanız mümkün.

İnfaz Nedir?

İnfaz kavramına değinen resmi kaynaklar, infaz kavramını ceza ve ceza yargılaması hukuku sisteminin bir tamamlaması olarak ele almayı tercih ediyor. Bu bağlamda infaz kavramı, en basit hali ile yerine getirme ya da uygulama anlamlarını taşıyor.

Bununla birlikte söz konusu hukuk ve kanunlar olduğu zaman infaz kavramı, bahsi geçen kanunların ve hukuksal terimlerin uygulanması ya da yaptırım edilmesi anlamına bürünüyor. Yetkili bir kişi tarafından verilen bir emirde yapılması istenenin gerçekleştirilmesi, en temel hali ile infaz gücü kavramını meydana getiriyor. Bu sayede infaz kavramının içinde emir veren bir kişinin, verilen bir emrin ve bu emir icaplarının yerine getirilmesine dair bir eylemin varlığından söz etmek mümkün.

Peki hukuki anlamda infaz bizim için neyi ifade ediyor? Hukuksal anlamda infaz, kanuni olarak karar merci olan yargının kararlarının yerine getirmesini ve uygulanmasını temsil ediyor. İnfaz hukukunun çoğu zaman “ceza infaz hukuku” olarak da geçmesinin bir diğer sebebi de budur. Bu bağlamda sözlük kelime anlamı “yerine getirme” olan infaz, hukuksal çerçevede “cezanın yerine getirilmesi, uygulanması” olarak çevrilebiliyor.

İnfaz Hukuku Nasıl İşler?

İnfaz hukuku, ceza hukuku altında ele alınır. Mahkemelerce verilen ve kesinleşen ceza ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması, yerine getirilmesini düzenler. Uygulanması gereken yaptırımların infazı ve buna ilişkin tüm esasların, ilkelerin ve usullerin düzenlenmesidir. İnfazın bir ceza davası ile bir alakası olup olmadığını belirlemek, ayrı bir hukuksal kuruma ihtiyaç doğuruyor. İnfazın, hükmün bir devamı olduğu ifade edildiği göz önünde bulundurulduğunda ise infaz hukukunun yapı itibariyle ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile doğal bir ilişki içerisindedir.

Bir cezanın infazı, suç teşkil eden bir eylemin, söz konusu eylem için soruşturmadan ve kovuşturmadan oluşan ceza muhakemesi aşamalarının sonunda, kanunda uygun görülen bir yaptırım ile hükmedilmesine bağlıdır. Burada belirtmekte fayda vardır ki bahsettiğimiz bu ilişki, infaz hukukunu ceza hukuku ya da ceza muhakemesi hukukunun bir parçası haline getirmek için yeterli değildir. İnfaz hukuku, her iki hukuk disiplininden de ayrı ve bağımsız bir kimliğe sahiptir. İnfaz hakimliği, bu bağımsız çerçevede infaz gücünü kullanarak karar alabilir ve bu kararların uygulanmasını takip etme görevini üstlenir.