Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçu, hukuk sistemimizdeki kanunlara göre; bir başkasının zilyedi olduğu taşınır bir malı zilyedin rızası olmadan kendisine ya da başka birine yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alması olarak tanımlanmaktadır. Hukuk sistemimizde hırsızlık kapsam itibarıyla mal varlığı değerlerine karşı ve ekonomik bir çıkar elde etmek amacıyla işlenen suçlar kapsamına alınmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 141. ve 147. maddelerinde hırsızlık ile ilgili hükümler düzenlenmiştir.

Hırsızlık Suçu TCK

TCK’nın 141-147. maddeleri arasında düzenlenen hırsızlık suçu, ilgili kanunda “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünde açık biçimde belirtilmiştir. Günümüzde en çok işlenen ekonomik suçlardan olan hırsızlık, nitelikli hallerinde fiil sayısı en fazla olan suçlardan biridir. İşyerinde hırsızlık suçu da dahil olmak üzere genel anlamda hırsızlık suçunun unsurlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Hırsızlık suçunun konusu taşınan maldır.
  • Taşınmaz mallar hakkında hırsızlık suç olarak işlenemez.
  • Hırsızlık suçuyla zilyetlik korunmaktadır. Bu suçun oluşmasında malın zilyedin egemenlik alanından çıkarılması gereklidir.

Hırsızlık Suçu Savunma Dilekçesi

Basit veya nitelikli tüm şekilleri resen soruşturulması gereken suçlardan olan hırsızlık, takibi şikayete bağlı olmayan suçlardandır. Dolayısıyla hırsızlık suçu istinaf dilekçesi de dava kapsamında savunma yapmak durumunda olan kişilerin hazırlaması gereken hukuki belgelerdendir. Hırsızlık suçunun takibi şikayete bağlı olmadığı için suçun bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Basit hırsızlık (TCK md.141), taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanmasına başvurulabilen suçlar arasında yer almaktadır.

Hırsızlık suçunun gerek kavuşturma gerekse de soruşturma aşamasında taraflar arasında uzlaşma yapılabilmesi mümkündür. Basit veya nitelikli hırsızlık suçlarında davalar ve yargılamalar asliye ceza mahkemeleri tarafından yerine getirilmektedir. Eğer basit hırsızlık uçunda fail yani suçu işleyen ile mağdur arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.

İlginizi Çekebilir: Hakaret Suçu

Hırsızlık Suçu Cezası

Basit hırsızlık suçunun cezası ile nitelikli hırsızlık suçunun cezası farklılık göstermektedir. Nitelikli haller suçun işlenişi ile ilgili olabileceği gibi suçun işlendiği yere göre farklılık göstermektedir. Hırsızlık suçunun nitelikli halleri TCK 142. maddesinde düzenlenmiştir. Hırsızlık suçunun cezası ilgili kanunda belirtilen nitelikli haller kapsamında işlenmesi halinde fail yani suçu işleyen kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmedilmektedir. Hırsızlık suçunun etkin pişmanlık kullanılarak bu cezanın belirli oranlarda indirilmesi mümkündür. Ancak ceza indirimi yapılabilmesi için mağdurun hırsızlık eylemi sebebiyle karşılaşmış olduğu zararının fail tarafından tazmin edilmiş olması gerekmektedir.

Hırsızlık Suçu Şikayete Bağlı Mı?

Hırsızlık suçunun hem nitelikli hali hem de basit haliyle takibi şikayete bağlı olmayan suçlardan olduğu kabul edilmektedir. Hırsızlık suçu zaman aşımı süresi, ilgili kanunda 8 yıl olarak belirlenmiştir. Hukuk sistemimizdeki kanunlara göre nitelikli hırsızlık suçlarından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Hırsızlık Suçu Para Cezasına Çevrilmesi

Hem basit hırsızlık suçunda hem de nitelikli hırsızlık suçunda cezayı azaltan bazı nedenlerin bulunması yada teşebbüslerin yapılması etkin pişmanlık durumunu gündeme getirmektedir. Etkin pişmanlık yasası kapsamında hırsızlık suçunu işleyen fail hakkında cezanın indirilmesini gerektirecek durumların mevcut olması halinde ceza 1 yıl veya daha altında olur ise adli para cezasına çevrilebilir. Bunun pek çok örneği hırsızlık suçu temyiz dilekçesi örneği kapsamında da belirtilerek Yargıtay kararları ile içtihatlarda yer almaktadır.

İlginizi Çekebilir: İftira Suçu

Hırsızlık Suçu Nasıl İspatlanır?

Hırsızlık suçunun ispatlanmasında pek çok aygıt ya da teknolojik cihaz kullanılabilmektedir. Hırsızlık suçunun nitelikli halleri suçun işlenişi ile ilgili olabileceği gibi suçun işlendiği yer ve kişiye göre değişiklik gösterebilmektir. Bu yüzden farklı olaylarda farklı ispat yöntemlerine başvurulması mümkündür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 4 =