İstinaf Kararları Nasıl Verilir?

İstinaf, hukuk sistemimizde, ilk derece mahkemeleri olarak tanımlanan yargılama kurumları tarafından verilen kararların daha üst dereceli mahkemeler tarafından denetlenmesi anlamına gelir.

Yerel mahkemenin vermiş olduğu hukuki bir kararın sonuçlarını, olayın işlenişi bakımından değerlendirilip incelenmesine istinaf adı verilir. Türk Dil Kurumu’na göre istinaf kelimesi, dilimizde yer edinen Arapça sözcükler arasında gösterilmektedir.

Hukuk kavramı olarak istinaf, mahkemenin vermiş olduğu kesin kararı kabul etmeyerek, durumu bir üst mahkemeye götürme olarak açıklanır. Hukuki prosedürde çok sık bilinen temyiz kavramı da istinaf mahkemesi kararlarının hukuki açıdan denetime tabi tutulmasına yönelik uygulanan bir kanun yoludur.

Söz konusu hukuki denetimi de üst mahkemeler gerçekleştirmektedir. Bu yazımızda, günlük hayatta sık sık kullanılmasa da hukuki terimler arasında yaygın bir şekilde kullanılan istinaf kelimesinin anlamını, istinaf mahkemesi ve dilekçesi hakkında bilinmesi gerekenleri bulabilirsiniz.

İstinaf Mahkemesi

İstinaf mahkemesi, bölge adliye ve bölge idari mahkemeleri olarak bilinen, yetki bakımından ilk derece mahkemelerinden daha üst konumda olan yargı ve denetim mekanizmalarıdır. Görülen bir davanın sonucunda mahkemenin vermiş olduğu karara yönelik istinaf başvurusunda bulunulması halinde söz konusu hukuki ihtilaflar tekrardan incelenir ve değerlendirilir.

İstinaf mahkemesinin almış olduğu karar sonucu, söz konusu hukuki uyuşmazlıklar yeniden ele alınmak üzere tekrar birinci derece mahkemeye gönderilebilir. Bu durumda ilk derece mahkemesi temyizdeki kanun yolu öncesinde gerekli denetlemeleri yeniden düzenler.

İstinaf Dosya Sorgulama

Yerel mahkeme bilgileri ve istinaf dosya sorgulama, eskiden adliyelerde yapılan hukuki bir işlemdi, ancak günümüzde istinaf dava dosya sorgulama işlemi-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Vatandaşların hukuki süreçte kendilerini ve adli sicil kayıtlarını yakından ilgilendiren dava dosyaları hakkında anında bilgi sahibi olabilmelerini sağlayan bir sistemdir. E-Devlet kapısı sistemine T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaparak, Yargıtay Başkanlığı’nın e-Hizmetler menüsü üzerinden sizinle ilgili olan davalara ulaşarak istinaf dosya sorgulama işlemi yapıp dosya içeriklerini online platformdan görüntüleyebilirsiniz.

İstinaf Dilekçesi Örneği

Hukuk istinaf dilekçesi örneği, bölge adliye mahkemesine yapılacak istinaf başvurusu için gerekli olan hukuki bir belgedir. İstinaf başvurusunun yapılmasından sonra yüksek mahkemeye gönderilmek üzere dava dosyasını ele alan yerel mahkemeye verilen istinaf dilekçesi sayesinde süreç başlatılabilmektedir.

Hukuk sistemimizdeki prosedürlere ve uygulamaya göre istinaf dilekçesi, kararı veren ilk derece mahkemesine verildiğinde hukuk dava dosyası, yerel mahkeme tarafından bölge adliye mahkemesine gönderilmektedir. İstinaf başvurusunun hukuki temsilci yani bir avukat tarafından yapılmış olması, hakkın etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamasının yanı sıra olası hak kayıplarının da önüne geçilmesinde etkili olmaktadır.

İstinaf Harcı Hesaplama

İstinaf başvurusu harcı hesaplama işlemleri, yerel mahkeme tarafından verilen kesin hükmü kabul etmeyip, dava kararının bir üst mahkemede yani bölge idare mahkemesinde denetlenmesini talep eden davalı veya davacı tarafından en çok uygulanan bir işlemdir.

İstinaf başvurusunda bulunan tarafı yakından ilgilendiren bir işlem olan istifan harcı hesaplama işlemleri, hukuk sistemimizde 6217 sayılı Kanunun 13. maddesinde değişen şeklidir. Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında olduğu gibi istinaf harcı hesaplama işlemlerinde de bölge idare mahkemelerinin düzenlediği hukuki prosedürlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Harç tutarları yıldan yıla değişebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 + 11 =