Sendika Nedir?

Sendika nedir sorusu, özellikle iş ve çalışma yaşamında cevabı büyük önem taşıyan terimlerden biridir. Tarihte 18. yüzyıl ile birlikte hayatımıza giren kavramlardan biri olan sendika, özellikle Avrupa’da işçilerin insanlık dışı çalışma koşullarında çalıştırıldığı İngiltere, Fransa ve Almanya gibi sanayi ülkelerinde ortaya çıkmıştır. İşçilerin bu tür insan haklarıyla bağdaşmayan çalışma koşullarına karşı, birbirleriyle yardımlaşma sağlamalarıyla başladığı bilinen sendika kavramı, o gün bugündür pek çok ülkede yaygınlaşıp hayatın içine yerleşmiştir. Sendika ve sendikacılık hakkında bilinmesi gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Tensip Zaptı Hazırlama Ne Demek?

Sendika Nedir, Ne İşe Yarar?

Sendika tanımı ve işlevi, hukuk sisteminde de bazı kanunlarda açıkça belirtilen bir tanımdır. Uluslararası insan haklarına yönelik kanunlarda olduğu gibi ülkemizdeki hukuk sistemimizde de yeri bulunan sendika kurmak ve sendika üyesi olmak, çalışanlara ve işverenlere Anayasa ile tanınmış haklar arasında yer almaktadır. Sendikanın tanımına bakıldığında; işçilerin ya da işverenlerin farklı birimlerde olmak üzere iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak maksadıyla bir araya gelmeleri şeklinde tanımlanabilmektedir.

Hem işçiler hem de işverenler, kendi haklarını gözetip yardımlaşma sağlayan sendikalara üye olabilmektedir. Birbirinden farklılaşan bu sendikalar, işçi ve işverenlere yeni haklar sağlamak ve onları daha da geliştirmek amacıyla aralarında yasalar uyarınca kurdukları birlik olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle sendika, istihdam koşullarını sürdürmek ve geliştirmek için bir araya gelen çalışan grupları olarak da tanımlanabilmektedir.
Sendika üyeliğinin işlevi de işçi ve işverenler açısından önem taşımaktadır. Çünkü sendikalar çalışma koşulları, iş güvenliği ve ücretler konusunda iyileştirmelerin yapılmasında belirleyici rol üstlenen kurumlardır. Fakat bazı hükümetlerde işçilerin sendikalara katılma ya da yenilerini kurma hakkını baskılayan tutum ve davranışlar görülebilmektedir. Sendikaya üye olma çalışanlara güven duygusu aşıladığı ve ekonomik açıdan da işçilerin taleplerinin kabul edilmesinde etkili olduğu için önemli bir iştir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre sendikalı işyerlerinde yüzde 50’ye varan daha az kaza olduğu da tespit edilmiştir.

Sarı Sendika Nedir?

Sarı sendika tanımı, işçiden çok işverenlerin menfaat ve çıkarlarını koruyan sendika türü olarak yapılmaktadır. İşverenin menfaatlerini güvence altına alan, sermaye çevreleri ile işbirliği içinde bulunarak işçi haklarının alınmasına yönelik tüm hareket ve teşebbüsleri engelleyen sendika olarak bilinmektedir. Sarı sendika tanımı ilk olarak 1899 yılında Fransa’da greve çıkan işçileri baskılamak isteyen ve grevi kırarak işçilerin haklarını elde etmesini engelleyen işvereni destekleyen sendika şeklinde ortaya çıkmıştır. İşveren sendikası da bu terimi kabul ettikten sonra haftalık gazetede resmen bildiri yayınlayarak sarı sendika olduğunu kabul etmiştir. Böylelikle işveren menfaatlerini koruyan, işçi hakları karşısında duran sendikalara sarı sendika denmesi tüm dünyada yaygınlaşmıştır.

Sendika Delegesi

Sendika delegesi tanımı, adından da anlaşılacağı üzere içi ya da işverenin menfaatlerini koruyup gözeten sendikaların faaliyetlerini yöneten ve organize eden kişi anlamına gelmektedir. Sendika üyeleri ile sendikanın faaliyetlerini yürüten delegeler, aynı zamanda işçi ya da işveren sendikasının taleplerini de resmi kurumlara iletmekle yükümlüdür.

Sendika Hakkı

Sendikal örgütlenme hakkı, çalışma koşullarının iyileşmesi, ücretlerin adil olması gibi konularda işçilerin örgütlü mücadelesine hukuki dayanak veren Anayasal bir haktır. Örgütlenme özgürlüğü Anayasa tarafından güvenceye alınmasına rağmen patronlar ve işveren sendikaları tarafından işçilerin sendika hakkı önemli ölçüde zaafa uğratılmaktadır. Hem uluslararası hukukta hem de ulusal hukukta yeri bulunan sendika hakkı, çalışma yaşamının hukuksal olarak düzenlendiği tüm konularda işçilerin kendi menfaatlerini koruyabileceği bir haktır. Sendikal çalışmalar tümüyle bu kurallara bağlı olarak yürütülmektedir.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × three =