Ceza Avukatına Sık Sorulanlar

Ceza avukatı neden ceza davaları dışındaki davaları kabul etmez?

Ceza Avukatı, tek bir alanda uzlaşmanın, müvekkillerine daha kaliteli hizmet verebilmek anlamına geldiğini düşündüğünden başka alanda dava kabul etmez.

Ceza davasının sonucu ile ilgili ceza avukatı garanti verir mi?

Ceza avukatı, üstlenmiş olduğu hiçbir ceza davasının sonucu ile ilgili garanti vermez. Verebileceği tek garanti, ceza davası sürecinde hukuken elinden gelen her şeyi yapma ve müvekkillerini bu yönde memnun etmektedir.

Ceza Davalarında avukat masrafı nası belirlenir?

Ceza avukatı, üstleneceği ceza davasının ücretini belirlerken, suçun ağır ceza mahkemesinin veya asliye ceza mahkemesinin görev alanına girip girmediği, dosyanın kapsamı, ortalama süresi ve benzeri dikkate alır ve ücret görüşmesini bizzat müvekkili ile eğer ki müvekkili tutuklu ise yakınları ile yüz yüze yapar. Telefonda ücret bilgisi vermez.

Ceza avukatı başka şehirlerdeki ceza davalarına bakar mı?

Ceza avukatına göre değişebilir, ancak Av. Bedir Yeniay’ın ofisi İzmit, Kocaeli’dedir ancak tüm Türkiye’deki ceza davalarına bakar.

Ceza Davasında karşı tarafın bir veya birden fazla ceza avukatının olmasının anlamı nedir?

Ceza davasında karşı tarafın bir veya birden fazla ceza avukatının olması diğer taraf için oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir durumdur. Dolayısıyla ceza davasının önemi gereği her zaman bir ceza avukatı ile çalışmak sizin açınızdan yararlı olacaktır.

Ağır ceza mahkemesi nedir?

Ağır ceza mahkemesi kural olarak üst sınırı 10 yıldan fazla olan suçlara ilişkin davalara bakma görevini taşır, ancak üst sınırı 10 yıldan fazla olmasa bile bazı suçlara da bakmakla görevlendirilmiştir. Örnegin: Zimmet suçu, Nitelikli dolandırıcılık suçu, İrtikap suçu, Rüşvet suçu, Nitelikli yağma suçu vb. 

Ceza davalarında uzmanlaşmış avukakatlar tarafından temsil edilmenin avantajları nelerdir?

Ceza davaları, kişi hürriyetini doğrudan etkileyen bir süreç taşıdığından kesinlikle bir ceza avukatından hukuki destek almak gerekmektedir. Ceza avukatı ile ceza davasına girildiği takdirde, sanık lehine olan delillerin toplanması, aleyhine olan delillerin çürütülmesi, usuli hataların tespit edilmesi ile kaliteli bir savunma yapılması ve istinaf ve temyiz süreçlerininde takip edilmesi gibi çok önemli avantajlara sahip olunur.

Ceza avukatı dosyayı inceleyebilir mi?

Ceza avukatı, kural olarak gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma aşamasında dosya inceleme yetkisine sahiptir. Ancak soruşturma aşamasında, kısıtlama kararı alınması halinde, ceza avukatı sadece şüpheli ifadesi, bilirkişi raporlarını inceleyebilir.

Soruşturma / Kovuşturma nedir?

Soruşturma; kişinin suç şüphesi altında hakkında gözaltı veya yakalama kararı verilmesi, akabinde ifadesinin alınması ve nihayetinde iddianamenin düzenlenmesi ve ceza mahkemesince iddianamenin kabul edilmesiyle tamamlanan sürece denir.Kovuşturma ise; şüpheli hakkında düzenlenen iddianamenin ceza mahkemesince kabul edilmesi ile başlayan ve hükmün kesinleşmesi ile sona eren sanık hakkında yürütülen sürece denir.

Ceza Davası nasıl açılır?

Kural olarak ceza davası şüpheli hakkında iddianamenin düzenlenmesi ile açılır. Ancak iddianamenin ceza mahkemesi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Eğer iddianame ceza mahkemesi tarafından kabul edilirse, ceza davası açılmış olur ancak iddianame ceza mahkemesi tarafından iade edilirse ceza davası açılmamış olur.

Ceza avukatı tutmak zorunlu mudur?

Ceza davasından sanık konumunda olan birisi için ceza avukatı tutmak gibi bir zorunluluk yoktur. Ancak yine de sonucu gereği özgürlüğü etkileyenbir yargılamaya konu olacağından, ceza davasında bir ceza avukatı tutmak ile savunma yapmak kesinlikle büyük bir önem arz etmektedir.

Ceza avukatı ile gözaltındayken görüşme yapılabilir mi?

Ceza avukatının gözaltındaki şüpheli müvekkili ile istediği zaman görüşme hakkı mevcut olup, bu hak hiçbir surette kısıtlanamaz.

Ceza avukatının görevi ne zaman sona erer?

Ceza avukatının görevi şüphelinin ifadesinin alınması ile başlar, ceza davası süreci boyunca ve eğer varsa istinaf ve temyiz aşamalarında da devam eder. Kural olarak hükümün kesinleşmesi ile ceza avukatının görevi sona erer. Ancak infaz aşamasında hükümlünün yaşanabileceği sorunlar içinde ceza avukatı yine görevine devam edebilir.

Ceza avukatına hangi aşamada vekaletname verilmelidir?

Ceza avukatı şüphelinin emniyette ve savcılıkta vereceği ifade sırasında ve şüpheli tutuklama veya adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesi halinde yapılacak duruşmada vekaletnamesiz bulunabilme hakkına sahiptir. Ceza avukatına vekaletname dosyanın bir örneğini almak ve ceza mahkemesinde sanık müdafi veya mağdur/müşteki/katılan vekili olarak bulunabilmesi için gereklidir.

Ceza davalarında hangi aşamadan itibaren ceza avukatı tutmak gerekir?

Ceza davası sonucu itibariyle hürriyeti etkileyen bir sürece konu olduğundan, ceza avukatının şüphelinin göz altına alınması/ mağdurun/müştekininsuç duyurusu dilekçesi ile veya ilk ifadesini vermesi ile birlikte tutulması zorunlu olmamakla birlikte çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü ceza avukatı süreci en başından itibaren takip ederse ve yönlendirirse, ceza davası sonucunda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi mümkün olacaktır.

Ceza avukatı karakolda yanımda bulunabilir mi?

Ceza avukatı şüpheli karakolda iken kendisiyle istediği zaman görüşebilir ve hukuki yardımda bulunabilir bu görüşme kolluk görevlilerin/polislerin/jandarmaların görebilecekleri ancak konuşulanları duyamayacakları bir odada yapılmalıdır.

Ceza avukatı cezaevindeki müvekkillerini ne sıklıkta ziyaret eder?

Ceza avukatı görevi gereği müvekkillerini cezaevinde ziyaret etmek zorundadır. Bu ziyaret sıklığına ilişkin herhangi bir kriter ve yasal zorunluluk olmamakla birlikte genellikle ortalama 2 haftada bir kez ziyaret yapılır. Ancak ceza davasında herhangi bir gelişme yaşanırsa bu süreden önce ceza avukatı müvekkilini ziyaret eder ve yine ceza mahkemesinde ki duruşmadan önce ve sonra ceza avukatı müvekkilini ceza evinde ziyaret eder.

Şüpheli ve sanık arasındaki fark nedir?

Şüpheli; gözaltı veya yakalama süreci ile işlevi ile başlayıp, savcılık tarafından iddianamenin düzenlenmesi ve bu iddianamenin ceza mahkemesince kabul edilmesiyle sona eren soruşturma sürecinde suç şüphesi altındaki kişiye denir. Sanık ise ; iddianamenin ceza mahkemecesince kabul edilmesi ile başlayıp hükmün kesinleşmesi ile sona eren suç şüphesi altındaki kişiye denir.

Ceza avukatı istinaf ve temyiz dilekçesi yazar mı?

Ceza avukatı ceza mahkemesince verilen hükme karşı eğer istinaf hakkı mevcut ise, istinaf dilekçesi yazar. Ceza avukatı ayrıca istinaf mahkemesince verilen hükme karşı, eğer temyiz hakkı mevcut ise temyiz dilekçesi de yazar.

Asliye Ceza Mahkemesi nedir?

Asliye Ceza Mahkemesi, kural olarak Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suçlar haricindeki diğer suçlara bakmakla görevli olan genel görevli iki mahkemeden birisidir. Asliye ceza mahkemesinin bakmaklar görevli olduğu bazı suçlar şunlardır: Hırsızlık Kasten yaralama Taksirle yaralama Dolandırcılık Güveni kötüye kullanma Tehdit Hakaret Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma vb.

Ceza avukatı ceza davasında birden fazla sanığı savunabilir mi?

Ceza avukatı kural olarak, bir ceza davasında istediği sayıda sanığı savunabilir. Ancak savunacağı sanıklar arasında menfaat çakışması yaşanması halinde, bu sanıklardan birini veya birkaçını tercih etmek durumunda kalacaktır.

Ceza avukatı danışma için ücret alır mı?

Ceza avukatını devam eden bir ceza davasında tutmak için görüşme yapılacaksa bu ilk görüşmeden herhangi bir ücret alınmaz. Ancak, ceza avukatından sadece bilgi alınmak istenirse bu takdirde danışma ücreti talep edilir.