Süre Tulum Dilekçesi Örneği ve Açıklamalar

Kısa temyiz olarak da bilinen süre tulum dilekçesi, aleyhe hüküm verilen karara itiraz için kanun yollarına başvurmak ve esasen kanunda öngörülen 7 günlük süreyi durdurmak üzere sunulur. 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 273. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda … Okumaya devam et Süre Tulum Dilekçesi Örneği ve Açıklamalar