Tehdit Suçu

Türk Ceza Hukuku kapsamında ceza yargılamalarında en sık karşılaşılan suçlardan biri olan tehdit suçu, TCK’nın 106. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hükümlere göre, bir kişinin kendisinin veya yakınının hayatına, vücut ve cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmesi doğrultusunda tehdit edilmesi durumunda, tehdit suç olarak ortaya çıkmaktadır. Tehdit ve hareket suçu, hukuk sistemimizde en yaygın şekilde açılan davalara konu olmaktadır.

Tehdit Suçu TCK

Tehdit suçuna ilişkin hükümler, Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde açık ve net biçimde düzenlenmiştir. Tehdit, haksız bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının bir kimseye bildirilmesi halidir. Dolayısıyla kanuna göre tehdit suçunun oluşmasına sebep olan bu bildirim, hem söz ile hem de davranış yoluyla gerçekleştirilebilmektedir.

İlgili kanunda tehdit suçunda korunan hukuki değer, kişilerin karar verme ve hareket etme özgürlüğüdür. Fail, suç unsuru teşkil eden eylemi işlerken tehdit boyutunu aşacak söz ve davranışlar icra ederse bu sefer şantaj suçu oluşabilir. Her iki suç türü de TCK’da farklı biçimde ele alınmaktadır. Tehdit suçu uzlaşma ve anlaşma şeklinde sonuçlandırılabilen bir suç türüdür.

Bu konuda mahkemede dava görülürken taraflar arasında uzlaşmaya varılabilmesi mümkündür. Tehdit suçunun yalnızca malvarlığına yönelen basit şekli şikayete tabidir Dolayısıyla malvarlığı değerine yönelen tehdit suçu şikayet süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. Kanuna göre söz konusu şikayet süresi, mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren başlamaktadır.

Tehdit suçunun yaşam hakkına yönelik basit şeklindeki halleri ise şikayete tabi değildir. Bu suçlar açısından şikayet hakkı da dava zamanaşımı süresi içinde kullanılabilmektedir. Tehdit suçuzamanaşımı süresi bu sebeple 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Tehdit Suçu Cezası

Tehdit suçunun cezasına göre, kişiler tehdit suçu işlediklerinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Fail, mağduru malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahsederek tehdit suçunun işlediği durumlarda, mağdurun şikayet etmesi halinde 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmedilmektedir.

Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili maddelerde yer alan hükümlere göre kişinin veya yakınının hayatına, vücut ve cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı tehdidinin olması durumunda, suç şikayete tabi olmaktan çıkar. Bu durumda faili işleyen kişinin cezası 2 yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmektedir. Fakat kişinin mal varlığı açısından zarara uğratılacağı veya kendisine kötülük edileceği şeklinde tehdit suçunun oluştuğu hallerde ise suç, şikayete tabiidir. Bu hallerde suçun ceza miktarı da çok daha düşüktür. İlginizi Çekebilir: Hırsızlık Suçu

Tehdit Suçu Yargıtay Kararları

Tehdit suçunun ortaya çıktığı durumlarda, bu suçu oluşturan hareketlerin gerçekleşmesinden itibaren 6 ay içinde Cumhuriyet Başsavcılıkları veya kolluk kuvvetlerine hitaben suça ilişkin şikayetlerde bulunulması gerekmektedir. Bu sürenini geçirilmesi durumunda, kanunlar tarafından belirlenmiş şikayet süresini geçirilmiş olması sebebiyle dosyanın düşmesi ve başvurunun sonuçsuz kalması söz konusu olacaktır.

Tehdit suçu savunma dilekçesi, bu fiili işlediğinden bahisle aleyhinde dava açılan kimselerin, savcılık talebiyle mahkemeye sunmaları gereken belgedir. Türk Ceza Kanunu’nun ilk fıkrasında düzenlenmiş olan tehdit suçunun en basit hali, taraflar arasında uzlaştırmaya tabidir. Uzlaştırma kurumuna göre, bu kapsama giren suçlarda gerek soruşturma gerek kovuşturma aşamasında öncelikli olarak uzlaşma prosedürünün uygulanması mümkün olmaktadır.

Prosedür çerçevesinde taraflar anlaşmaya vararak davanın herhangi bir ceza sonucu doğurmasına gerek kalmaksızın sonuca varabilmektedir. Hukuk sistemimizde bu konuyla ilgili olarak çok sayıda Yargıtay kararı da mevcuttur. Kişiler uzlaştırma prosedürleri çerçevesinde ilgili süreç uygulandıktan sonra tehdit suçu konusuyla açılan dava dosyasının bu şekilde kapanmasını sağlayabilmektedir.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 + seven =