Şantaj Suçu

Hukuk sistemimizde tehdit suçunun özel bir uzantısı olarak kabul edilen şantaj suçu, mağdurun daha ağır bir şekilde huzursuz edilmesine neden olan durumlarda mağdurun iç huzur ve hürriyetini koruyan bir suç türüdür. İlgili kanuna göre şantaj suçları şu şekillerde gerçekleştirilebilmektedir:

  • Bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama (TCK md. 107/1).
  • Haksız çıkar sağlamaya zorlama suretiyle şantaj (TCK md. 107/1).

Hukuk sistemimizde yaygın bir şekilde karşılaşılan suçlar arasında yer alan şantaj suçları farklı biçimlerde işlenebilmektedir. Şikayetlere tabi olmadan da gündeme gelen şantaj suçları arasında cinsel şantaj suçu da bulunmaktadır. Türk Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre şantaj suçları için ilgili kanunda öngörülen zaman aşımı süresi 8 yıldır. Söz konusu süre kural olarak suçun işlendiği tarihten itibaren başlatılmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Mala Zarar Verme Suçu

Şantaj Suçu TCK

Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen şantaj suçu, esasen tehdit suçunun özel bir biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu suç, kapsamı itibarıyla kişi huzur ve güvenine karşı işlenen suçlardandır. Bu suçta tehdit suçuna kıyasla kişi huzur ve güveninin sarsılması unsuru daha ağır basmaktadır. Dolayısıyla şantaj suçu, bir kimseyi hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapmak veya yapmamaktan bahisle bir şeyi yapmaya zorlamak şeklinde tanımlanabilmektedir. Bununla birlikte bir kimseyi haksız çıkar sağlamaya zorlamak veya bir kimsenin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikli şeylerin açıklanması ile korkutmak da Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesi kapsamında düzenlenen şantaj suçunun tanımı olarak kabul edilmektedir. TCK’nun 107. maddesinde öngörülen seçimlik hareketlerden biri işlendiği takdirde şantaj suçu gündeme gelmektedir.

Şantaj Suçu Cezası

Şantaj suçunun cezası da suç unsurlarına ve niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Esasen şantaj suçunda, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır. Bunun yanı sıra fail hakkında yani suçu işleyen kişi hakkında 5000 güne kadar adli para cezası da verilebilmektedir. Şantaj suçu şikayetten vazgeçme durumunda dava kapatılmaktadır. Fakat kişi başkasına ya da kendine yarar sağlamak için, başka kişinin şerefine zarar verecek nitelikteki hususların yapılacağına dair tehditte bulunması durumunda da bu cezaya hükmedilmektedir.

Bir kimseyi kanuna aykırı bir şeyi yapmaya zorlamak şantaj suçunun unsurları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla video ile şantaj suçu da pratikte sık görülen şantaj suçları arasında yer almaktadır. Bir kimseyi, şeref ve haysiyetine zarar verecek bazı özel hususların açıklanacağından bahisle korkutarak kendine haksız bir çıkar sağlamak da şantaj suçunun unsurlarındandır. Ayrıca bir kimseyi yapmakla yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya zorlamak, ve bir şeyi yapmak veya yapmamaktan bahisle bir kimse üzerinden haksız çıkar sağlamak da şantaj suçunu gündeme getirmektedir.

İlginizi Çekebilir: Yüz Kızartıcı Suçlar

Şantaj Suçu Şikayete Bağlı Mı?

Şantaj suçu, hukuk sistemimizde yer aldığı şekliyle şikayete tabi suçlardan değildir. Bu yüzden şantaj suçunun işlendiğinin adli makamlara intikali ile birlikte anılan suçla ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma işlemlerine savcılık tarafından re’sen başlanılır. Ancak gündeme gelen şantaj suçundan dolayı mağdur olmanız durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunmanız, suçun faili hakkında yürütülecek soruşturma ve kovuşturma süreçlerine katılım sağlamanızda etkilidir. Dolayısıyla örneğin hakkınızda fotoğrafla şantaj suçu işlendiğinden şikayetçiyseniz ve mağdur sıfatıyla davalara katılmak istiyorsanız, şahsen veya vekiliniz aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulunarak bu hususu gerçekleştirebilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nineteen + four =