Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi belgede sahtecilik suçu, görevi resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişinin işlediği suçtur. Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen kamu görevlileri aleyhinde de resmibelgede sahtecilik suçundan dava açılabilmektedir.

Resmi Belgede Sahtecilik TCK

Hukuk sistemimize göre sahtecilik suçları, resmi ve özel belge şeklinde ayrılarak, kamu güvenine karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. TCK’nın 204 ila 206. maddelerinde resmi belgelerde sahtecilik, 207 ve 208. maddelerde özel belgede sahtecilik suçu düzenlenmiştir.

İlginizi Çekebilir: Şantaj Suçu

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen resmi belgede sahtecilik unsurları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek
  • Gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek
  • Sahte resmi belgeyi kullanmak

Maddenin 1. fıkrasında düzenlenen suçun faili herkes olabilir. Bununla birlikte resmi belgelerde sahtecilik suçunu işleyen kamu görevlisi 1. fıkra kapsamında cezalandırılacaktır. Maddenin 2. fıkrasında suç olarak eylemin faili ise ancak kamu görevlisi olabilir. Bu fıkra kapsamında açılacak davalarda ise görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleridir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ile İlgili Yargıtay Kararları

Resmi belgelerde sahtecilik suçlarının faili, herkes olabilir. Ancak göreviyle bağlantılı olmadan resmi belgelerde sahtecilik suçunu işleyen kamu görevlisi ilgili maddenin 1. fıkrası kapsamında açılacak davaya göre ceza alacaktır. Bu konuyla ilgili olarak Yargıtay içtihatlarına girmiş pek çok dava bulunmaktadır. Yüksek Mahkemenin vermiş olduğu kararlar bağlayıcı hükmündedir.

Resmi Belgede Sahtecilik Zamanaşımı

Resmi belgede sahtecilik görevli mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesidir. Resmi evrakta sahtecilik suçu şikayet süresi, genel olarak fiilin işlenmesinden itibaren 6 aydır. Bununla birlikte bu suç şikayete bağlı olmadığından herhangi bir şikayet süresi yoktur. Resmi belgelerde sahtecilik suçlarının zamanaşımı süresi en basit halde dahi 8 yıldır.

Resmi Belgede Sahtecilik Etkin Pişmanlık

Hukuk sistemimizde pek çok suçta olduğu gibi resmi belgelerde sahtecilik suçunda da etkin pişmanlık yasaları devreye girebilmektedir. Buna göre bu suç, gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenirse, verilecek ceza yarı oranında indirilecektir. Resmi belgede sahtecilik suçu paraya çevrilir mi sorusunun yanıtı için deneyimli avukatlarla iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Yüz Kızartıcı Suçlar

Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Beraat

Resmi belgelerde sahtecilik suçunun temel halinin cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Fakat bu suç kamu görevlisi tarafından işlenmesi durumunda ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Resmi belgede sahtecilik suçu ertelenir mi sorusunun yanıtı cezanın niteliğine göre belirlenmektedir. Çünkü Türk Ceza Hukuku mevzuatına göre erteleme 2 yıl veya daha kısa bir süre hapis cezası alan mahkumlar için geçerli olmaktadır. Resmi belgelerde sahtecilik yapan suçlunun mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezası alması durumunda bu cezanın ertelenmesi de mümkün hale gelmektedir. Ancak bu durumda olan sanık hakkında verilecek erteleme kararı, hakimin takdirine bırakılmıştır.

Resmi Belgede Sahtecilik Yargıtay Kararları

Resmi belgede sahtecilik suçu dilekçe örneği hakkında detaylı bilgiler internet üzerinden araştırılarak temin edilebilmektedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemeler ile yüksek mahkemeler arasında meydana gelen hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulmasında etkin rol üstlenmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında açılacak ceza davalarında görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Davanın kamu görevlisinin aleyhinde açılması durumundaysa fıkra kapsamında açılacak davalarda ise görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleridir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen + 15 =